รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน รูปดวงตราประจำจังหวัด
วิถีชีวิต
หลู่จองพารา
หลู่จองพารา
ไม่มีรูป ขึ้นจองปีใหม่
ปอยจ่าตี่
ปอยจ่าตี่
ปอยหลู่กองโหล
ปอยหลู่กองโหล
ปอยส่างลอง
ปอยส่างลอง
การกั่นตอ
การกั่นตอ
เลี้ยงผีเจ้าเมือง
เลี้ยงผีเจ้าเมือง
หลู่หม้อน้ำต่าขึ้นจองปีใหม่
หลู่หม้อน้ำต่าขึ้นจองปีใหม่
หมากนิม
หมากนิม
หมากข่าง
หมากข่าง
ไม่มีรูป ขุนสามลอกับนางอูเป่ม
ไต
ไต
ม้ง
ม้ง
ลีซอ
ลีซอ
ป่าต่อง หรือกะเหรี่ยงคอยาว
ป่าต่อง หรือกะเหรี่ยงคอยาว
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี ข้อเสนอแนะ