รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดเชียงราย รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น

อาหารคาว
อาหารคาว

 อาหารหวาน
อาหารหวาน

การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร

ผัก
ผัก

ผลไม้
ผลไม

เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องนุ่งห่ม

หัตถกรรม
หัตถกรรม


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ