รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดเชียงราย รูปดวงตราประจำจังหวัด
ภูมิปัญญา

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

การรักษากระดูกหักของหมอสม (หมอเมือง)
การรักษากระดูกหักของหมอสม (หมอเมือง)

น้ำถุ้ง
น้ำถุ้ง


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ