รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดเชียงราย รูปดวงตราประจำจังหวัด
วิถีชีวิต

ปอยหลวง
ปอยหลวง

พิธบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก

การทานตุง
การทานตุง

ม้าจกคอก
ม้าจกคอก

อีก้อ ,อะ<WBR>ข่า
อีก้อ ,อะข่า


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ