รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดเชียงราย รูปดวงตราประจำจังหวัด
บุคคลสำคัญ
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์

นายบุญช่วย   ศรีสวัสดิ์

ประวัติ
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ เป็นบุตรชายคนเดียวของนายอินตา และนางจันทร์หอม ศรีสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2460 ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สมรสกับ นางอรุณ เลาหบุตร มีบุตร 2 คน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2516 รวมอายุได้ 56 ปี
การศึกษา
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้ศึกษาที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมไปต่อที่โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปาง จากนั้นได้เข้าศึกษาโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง ถนนสี่พระยา กรุงเทพฯ (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยพาณิชการ)เมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วได้เดินทางไปศึกษาวิชาการพิมพ์ผ้าที่ประเทศญี่ปุ่น โดย ทุนส่วนตัว ณ โรงเรียนฮามามิสสิ
ประวัติการทำงาน
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย และได้รับเลือกตั้งถึง 4 สมัย นับว่าเป็นผู้แทนราษฎรอายุน้อยและได้รับความ ไว้วางใจจากประชาชนในจังหวัดมากที่สุดคนหนึ่ง และโดยปกติเป็นผู้มีนิสัยชอบรักการประพันธ์มาแต่สมัยยังเป็นนักเรียน ชอบเขียนเรื่องนวนิยาย สารคดีและโคลงกลอน ลงในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยในนามจริงและนามแฝงแม้ขณะที่ยังกำลังศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนพาณิชการวัดแก้วฟ้าล่าง มีความอุตสาหพยายามรวบรวมเรื่องต่างๆ จากเพื่อนที่ร่วมการศึกษา และเพื่อนที่รู้จักมักคุ้นจัดทำหนังสือพิมพ์ขึ้นเล่มหนึ่ง มีภาพเขียนหัวเรื่องอย่างสวยงามโดยที่ตัวเองเป็นผู้ลงมือวาดภาพและระบายสีเอง เพราะเป็น ผู้มีความสามารถในการวาดภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช้ชื่อหนังสือว่า"เพื่อน" เป็นหนังสือพิมพ์ดีดปกแข็งมีความหนามาก เป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นอนุสรณ์สำคัญใน ความวิริยะอุตสาหของเขาเอง
ขณะที่นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายและเป็นสมาชิกรัฐสภา ได้เดินทางร่วมกับสมาชิกรัฐสภาไปประชุมรัฐสภาที่ทวีปยุโรปหลายประเทศ ในช่วงการเป็นผู้แทนราษฎรได้ใช้เวลาว่างจากการประชุมเดินทางไปเยี่ยมเยียนราษฎรโดยเฉพาะบรรดาชาวเขาและกลุ่มคนไทเชื้อสายต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เป็นผู้สนใจใน เรื่องมานุษยวิทยาและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท
ในบั้นปลายของชีวิตก่อนถึงแก่กรรม นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้สร้างโรงงานเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อผลิตส่งจำหน่ายสู่ตลาดในกรุงเทพฯ โดยเปิดร้านค้าของตนเอง จำหน่ายสินค้าเครื่องประดับชาวเขาและของพื้นเมืองควบคู่ไปกับสินค้าเครื่องเคลือบดินเผา นอกจากจำหน่ายยังร้านของตนที่ตั้งขึ้นแล้วยังได้ส่งไปยังบริษัทต่างๆ ด้วย
ผลงาน หรือเกียรติคุณที่ได้รับ นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังได้เขียนเรื่องต่างๆ และมีสำนักพิมพ์รับซื้อต้นฉบับออกพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
1. 30 ชาติในเชียงราย
2. เที่ยวเมืองญี่ปุ่น
3. ไทยสิบสองปันนา
4. สังคมไทยในประเทศจีน
5. นายควง อภัยวงศ์
6. 21 แผ่นดิน
7. เวียดนาม
8. ราชอาณาจักรลาว
9. เที่ยวเชียงใหม่
10. เที่ยวสเปน
11. ตำราตัดเสื้อ
12. ชาวเขาในไทย (ได้รับรางวัลจากสหประชาชาติ)
13. Hilltribe of Siam
14. พลเมืองแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานรางวัลในการเขียนหนังสือดีที่หนึ่งประเภทสารคดีชาวเขา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ