รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชุมพร รูปดวงตราประจำจังหวัด
ธรรมชาติวิทยา

 นกกระทา  นกกระทา
ปลาสะ ปลาสะ
 งูกะปะ งูกะปะ
ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้
ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนหมอนทอง
แมลงศัตรูผลไม้ แมลงศัตรูผลไม้
มะเดื่ออุทุมพร มะเดื่ออุทุมพร
หอยแมลงภู่ หอยแมลงภู่


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ