รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชุมพร รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น

น้ำพริกระกำ น้ำพริกระกำ
ขนมจาก ขนมจาก
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ