รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชุมพร รูปดวงตราประจำจังหวัด
ภูมิปัญญา

ทุเรียนล่าฤดู ทุเรียนล่าฤดู
เตาอบกล้วยเล็บมือนาง เตาอบกล้วยเล็บมือนาง
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ