รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชุมพร รูปดวงตราประจำจังหวัด
วิถีชีวิต

ประเพณีการแข่งขันเรือ ประเพณีการแข่งขันเรือ
การสวดมาลัย การสวดมาลัย
ประเพณีสวดกลางบ้าน ประเพณีสวดกลางบ้าน
วัดพระขวาง วัดพระขวาง


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ