รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชุมพร รูปดวงตราประจำจังหวัด
บุคคลสำคัญ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หลวงพ่อสงฆ์จันทสโร หลวงพ่อสงฆ์จันทสโร
นายดำ     ฉิ่งสุวรรณโรจน์ นายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ