รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชุมพร รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ

วัดพระธาตุสวีและพระธาตุสวี วัดพระธาตุสวีและพระธาตุสวี
อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร
หาดทุ่งวัวแล่น หาดทุ่งวัวแล่น
บ่อน้ำร้อนชุมพร บ่อน้ำร้อนชุมพร


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ