รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดจันทบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด

สละ (ผลไม้)

รูปหน่อสละที่ชำไว้เตรียมปลูก

รูปต้นสละอายุปลูก 2 เดือน
สละ (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) เป็นชื่อ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เหมือนระกำ แต่ผลมีรสหวานคำแปลนี้ ทำให้ตีความ ได้ว่า ถ้าต้นไม้ชนิดเดียวกันนี้ ถ้ารสไม่หวาน จะจืดหรือเปรี้ยวก็ตาม เรียกว่า ระกำ คำว่า สละ ในความหมายนี้ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นคำที่เอามา จากภาษาอินโดนีเซียว่า สะลัก (SALAK) หมายถึง ต้นไม้คล้ายระกำ รสหวาน เนื้อกรอบ การเอารสหวาน ของสละอินโดนีเซีย หรือสละชวา มาใช้จำแนกว่า ระกำเปรี้ยว เรียก ระกำ ระกำหวานเรียกว่า สละ เช่นนี้ ทำให้เข้าใจว่าคนไทยจำนวนน้อย มากที่รู้จัก สละ ของไทยเราเอง และทำให้คำว่า สละ มีความหมายสับสน
รูปต้นสละอายุปลูก 2 ปี

สละเนินวง มีถิ่นกำเนิดที่ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี เจ้าของบ้าน ชื่อมิธัญญชาติได้เมล็ดมาจากกรุงเทพมหานคร คาดว่า จะเป็นเมล็ดสละหม้อ แถบถนนตก/สาธุประดิษฐ์ สละเนินวงนี้ มีลำต้นทอดอยู่ใต้ดิน หรือบนผิวดิน ขึ้นเป็นกอไม้แน่นนักคล้ายระกำ ใบยาว และอ่อนลู่มากกว่าระกำรูปร่างใบคล้ายระกำ ออกผลเป็นทะลาย ทะลายหนึ่งมีประมาณ 1-4 กระปุกผลอ่อนสีน้ำตาลไหม้ เมื่อสุกสีน้ำตาลแดง ผลยาว หัวท้ายเรียวคล้ายกระสวย ส่วนมากมีกลีบเดียวหนามผลยาว อ่อนนิ่ม ปลายหนามงอนไปทางท้ายผล เมื่อดิบมีรสฝาดและเปรี้ยวเช่นเดียวกับ ระกำแต่เมื่อสุก รสชาติหวานฉ่ำและเข้มข้นกว่าระกำ เนื้อแน่นและหนากลิ่นหอม เมล็ดเล็กสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในที่ดอนและที่ต่ำ แต่ปลูกในที่ต่ำให้ผลดีกว่า

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยพืชสวนพริ้ว เรื่องสละ (เอกสาร)

รูปผลสละที่แก่แล้วเตรียมตัดรับประทานอายุปลูก 4-5 ปี

รูปดอกและผลสละ

รูปสวนสละที่แต่งกาบใบหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพร้อมบำรุงให้ออกดอกใหม่


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ