จังหวัดจันทบุรี
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดจันทบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด

ที่ตั้ง

จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่รวม 6,052 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 245 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดตราด
ทิศตะวันตกติดต่อกับอ่าวไทย, จังหวัดระยอง

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ