รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชลบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด
แหล่งโบราณคดี
โคกพนมดี

โคกพนมดี""

โคกพนมดี""
โคกพนมดี เป็นเนินดินขนาดใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สภาพโดยทั่วไปของเนินเป็นสัญฐานค่อนข้างกลม เป็นชุมชนที่เคยมี คนอยู่อย่างน้อย 3,000 ปี ขึ้นไป จากหลักฐานสันนิษฐานว่า บริเวณนี้เป็นแหล่ง อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ค้นพบโบราณคดี เช่น โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหินขัด เครื่องมือหินขัด เครื่องมือที่ได้มีการที่ทำด้วยกระดูกสัตว์
คำบรรยาย
โคกพนมดี เป็นเนินขนาดใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สภาพโดยทั่วไปของเนินมีสัญฐานค่อนข้างกลม เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27 ไร่เศษ เนินดินที่เห็นในปัจจุบันจะเต็มไปด้วย ซากเปลือกหอยแครงและเศษของเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมากมาย กองเป็นเนินดินทั้งหมด ความสำคัญของโคกพนมดี คือ
โคกพนมดี"" เป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแถบภาคตะวันออก ที่ได้มีการค้นพบ ทางโบราณคดีหลายประเภท คือขวานหินขัด ขวานหินชนิดมีบ่า เปลือกหอยที่มีร่องรอย การขัดแต่งให้คมเครื่องมือที่ทำด้วยกระดูกสัตว์ เครื่องมือหินขัด สำหรับขัดตกแต่ง ผิวภาชนะดินเผา เบี้ยดินเผา และ เศษภาชนะดินเผาที่มีการทำลวดลาย ขูดขีดลงบนผิว เครื่องประดับที่ทำด้วยกระดูกสัตว์ เขี้ยวสัตว์ ได้มีการพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก ที่ถูกฝังเอาไว้ในลักษณะที่หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด จากร่องรอยหลักฐาน พอที่จะสรุปได้ว่าโคกพนมดี เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาแล้ว ตั้งแต่ประมาณ 7,250-6,380 ปีมาแล้วซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอารยธรรมยุคหินใหม่

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ