จังหวัดชลบุรี
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชลบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
ชลบุรี มีพื้นที่ราว 4,363 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 81 กิโลเมตร ตามเส้นทางบางนา-ตราด การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อ.ศรีราชา อ.บ้านบึง อ.บางละมุง อ.บ่อทอง อ.สัตหีบ อ.พนัสนิคม อ.หนองใหญ่ อ.พานทอง อ.เมือง และกิ่ง อ.เกาะสีชัง
ชลบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ ขุดพบซากหลักฐาน แบ่งออกเป็น 2 เมืองคือ เมืองศรีพโร และเมืองพระรถ ปัจจุบันเหลือแต่ซากกำแพงเมืองเก่า และวัตถุโบราณหลายอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวเมืองชลได้พร้อมใจเข้าร่วมรบกับกองทัพพระเจ้าตากในการขับไล่ทัพพม่าจนกองกู้เอกราชได้ ในเวลาต่อมา ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียง มีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริเวณแหลมฉะบัง เป็นท่าเรือขนาดใหญ่

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดระยอง
ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตกติดต่อกับอ่าวไทย

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ