รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
พืช,สัตว์เศรษฐกิจ
กุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกรามมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า GIANT FRESH ATER PRAWN จังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมเรียกว่ากุ้งแม่น้ำ ลักษณะทั่วไปเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหัวและอกอยู่รวมกันมีขนาดใหญ่และน้ำย้ำหนักมากกว่าลำตัว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ในการส่งเป็นสินค้าออก เพราะชาวต่างประเทศไม่นิยมรับประทานหัวกุ้งลักษณะสำคัญของกุ้งชนิดนี้คือบนเปลือกกุ้งบริเวณหัว กุ้งก้ามกราม ส่วนหน้าใกล้กับนัยต์ตามีหนามเล็ก ๆ ด้านละ ๒ อัน กรีค่อนข้างยาว แบนด้านข้าง โคนกรีหนาและนูน ตรงกลางโค้งแอ่นลง ส่วนปลายงอนขึ้นมีหนามคล้ายฟันเลื่อย ทั้งด้านบนและด้านล่าง กุ้งก้ามกรามมีลักษณะพิเศษตามชื่อของมันคือ เพศผู้นั้น จะมีขาเดินคู่ที่ ๒ ขนาดใหญ่ และยาวกว่าคู่อื่น ๆ มากเรียกว่าก้าม กุ้งก้ามกรามนี้ โดยธรรมชาติแล้วจะอาศัยอยู่ ในแม่น้ำลำคลองแทบทุกจังหวัดของภาคกลาง เมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมายังสามารถหาจับได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจุบันหายากมาก จึงมีผู้คิดเลี้ยงกุ้งเป็นฟาร์ม ปัจจุบันนี้มี ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจำนวนมากอยู่ที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำมาขายที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรบริเวณถนน สายเอเชีย ตำบลหันตรา กุ้งก้ามกรามนี้ชอบกินไส้เดือน ตัวอ่อนของแมลงน้ำ ลูกไร ซากของสัตว์ ในบางโอกาสก็กินพวกเดียวกันเอง กุ้งแต่ละตัวมีขนาดยาวประมาณ ๑๓ - ๓๑ เซนติเมตร (วัดจากก้ามถึงหาง) เป็นกุ้งที่เนื้อรสชาดอร่อย สามารถนำไปประกอบอาหาร ได้หลายชนิด เช่น กุ้งทอดมัน กุ้งเผาเป็นต้น

กุ้งก้ามกราม
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ