รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ธรรมชาติวิทยา
ปลาน้ำเงิน ปลาน้ำเงิน
ฟ้าทลายโจร ฟ้าทลายโจร
กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกราม

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ