รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น
แกงบอน แกงบอน
ขนมบะบิ่น ขนมบะบิ่น
พุทรากวน พุทรากวน
มีดอรัญญิก มีดอรัญญิก

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ