รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ด้านสุขภาพอนามัย
รักษาโรคกระดูกของหลวงพ่อเมี้ยน
รักษาโรคกระดูกของหลวงพ่อเมี้ยน

รักษาโรคกระดูกของหลวงพ่อเมี้ยน
หลวงพ่อเมี้ยน พุทธศิริ (พระครูพุทธสิริวัฒน์) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นบุตรของนายแก้ว กับนางทองม้วน เกิดโภคทรัพย์ ชาวบางบาล บิดาท่านเป็นหมอแผนโบราณท่านเลยได้รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวมาแต่เยาว์วัย ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๖ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๐ ที่วัดโพธิ์กบเจา ท่านได้ปฏิบัติพระกรรมฐานพิจารณาอสุภะกรรมฐานจนจิตเกร่งเกล้า และออกธุดงค์ตามลำพังสั่งสม ประสบการณ์วิชาความรู้ ทั้งด้านเวทมนต์คาถา ยาสมุนไพร ไสยศาสตร์และพลังจิต ท่านมีชื่อเสียงด้าน ๕ ม. คือ "น้ำมนต์ น้ำมัน น้ำหมาก มีดหมอ และเมตตา"
วิธีการรักษาโรคกระดูกของท่าน คือ ท่านจะใช้น้ำมนต์ทาบริเวณที่กรดูกหัก บริกรรมคาถาดึง นวด แขนหรือขาที่หัก ให้กระดูกเข้าที่ และเข้าเฝือกโดยใช้ไผ่มัดให้แน่นเข้า มีคนไข้ที่กระดูกขาหักหลายท่อนที่แพทย์แผนปัจจุบัน ให้ตัดขาทิ้ง มารักษาโดยวิธีแผนโบราณกับท่านโดยวิธีดังกล่าว โดยไม่ต้องตัดขาทิ้งและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน สร้างความ ประหลาดใจให้กับวงการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมาก
ปัจจุบันแม้ท่านจะสูงวัยอายุ ๗๘ ปี ท่านก็ยังอุทิศตนเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็น "หมอพระ" ของชาวบ้านโดยถ้วนหน้า

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ