รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ภูมิปัญญา
ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
รักษาโรคกระดูกของหลวงพ่อเมี้ยน รักษาโรคกระดูกของหลวงพ่อเมี้ยน

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ