รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน
พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์
เจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด) เจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด)
พร ภิรมย์ พร ภิรมย์

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ