รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ทุ่งมะขามหย่อง
ทุ่งมะขามหย่อง

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ครองราชย์ได้ ๗ เดือน พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชะเวตี้ ประเทศพม่ายกทัพมาทางด่านเจดีย์ สามองค์เมืองกาญจนบุรีเข้ามาถึงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ พ.ศ.๒๐๙๑ แล้วแยกกันตั้งค่ายรายล้อม พระนครศรีอยุธยาคือ
ทัพพระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้ ตั้งค่ายอยู่ที่บ้านกุ่มดวง
ทัพบุเรงนอง ตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลเพนียด
ทัพพระเจ้าแปร ตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่มะขามหย่อง
ทัพพระยาพะสิม ตั้งค่ายอยู่ ณ ทุ่งประเชด (ทุ่งวรเชษฐ) ทุ่งมะขามหย่อง
ครั้นรุ่งเช้าวันอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๔ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์พร้อมด้วย สมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งแต่งพระองค์อย่างมหาอุปราช พระราเมศวร พระมหินทร์และ พระราชบุตรี - พระบรมดิลก แต่ละองค์ต่างทรงช้างพระที่นั่งยกกองทัพออกไปยังทุ่ง ภูเขาทองหวังจะลองกำลังข้าศึก กองทัพกรุงศรีอยุธยาปะทะกับพระเจ้าแปรซึ่งเป็น กองทัพหน้า ขณะเมื่อช้างต้นพลายแก้วจักรวัติอันเป็นพระคชาธารของสมเด็จพระ มหาจักรพรรดิชนช้างศึกพระเจ้าแปรจนเสียที ช้างทรงของพระองค์พุ่งลันไปรั้งเอาไว้ ไม่อยู่ พระเจ้าแปรเห็นได้ทีก็เบนช้างขับไล่ติดตามมา สมเด็จพระสุริโยทัยจึงขับ พระคชาธารพลายทรงสุริยกษัตริย์ของพระองค์แล่นเข้าปะทะไว้ ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างใช้งาเสยไว้ ช้างทรงของสมเด็จพระสุริโยทัย แหงนหงายเสียที พระเจ้าแปรจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าว ต้องพระอังสาขาดกระทั่งราวพระถันสิ้นพระชนม์บนคอช้าง พระราเมศวร กับพระมหินทร์ต่างขับช้างทรงเข้ากันพระศพสมเด็จพระราชชนนีไว้ การศึกไม่มีแพ้ชนะแก่กันจึงต่างอยทัพในวันนั้น ทุ่งมะขามหย่อง
การยุทธหัตถีของสมเด็จพระสุริโยทัยเกิดขึ้น ณ สมรภูมิทุ่งมะขามหย่อง ต่อมาเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัด สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย คณะกรรมการอันประกอบ ด้วยทหารและพลเรือนได้ตกลงเลือกบริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชา นุสาวรีย์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔ เวลา ๑๘.๔๕ น.
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน มาประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ สุริโยทัย เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๓๘

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ