รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญทางศาสนา
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ ในตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐ พระราชทานนามชื่อว่า "วัดป่าแก้ว" เพื่อเป็นสำนักสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจาก สำนักวันรัตนมหาเระในลังกาทวีป คณะสงฆ์นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "คณะป่าแก้ว" สมเด็จพระวันรัตน์วัดป่าแก้วอธิบดีสงฆ์แห่งคณะป่าแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น พระสงฆ์ราชฝ่ายขวา ประชาชนจึงเรียกวัดนี้อีกชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทย ซึ่งแปลว่าสังฆราช
พ.ศ.๒๑๓๕ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี ในการสงครามครั้งนั้นแม่ทัพนายกองต่างๆ ติดตามพระองค์ไปไม่ทัน สมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธจะให้ ประหารชีวิตให้หมด สมเด็จพระวันรัตนวัดป่าแก้วได้ขอพระราชทานโทษไว้ แล้วทรงแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศที่ได้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้ พระเจดีย์องค์นี้ได้รับขนานนามว่า "เจดีย์ชัยมงคล" ครั้นนานมาจึงเรียกชื่อวัดอีกชื่อว่า "วัดใหญ่ชัยมงคล" เนื่องจากวัดนี้มีบริเวณ กว้างใหญ่มากและเคยเป็นพระอารามหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยา ประกอบกับมีพระเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งด้วยชาวบ้านจึงเรียกว่า "วัดใหญ่"
วัดใหญ่ชัยมงคล
พระเจดีย์ชัยมงคลสูงประมาณ ๖๐ เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๓๒.๔๐ เมตร สูงจากพื้นดิน ๑๕ เมตร มีฐานทักษิณเดินได้รอบองค์พระเจดีย์
ปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ซึ่งวัดนี้นอกจาก จะเป็นทั้งโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ยังเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศล ของพุทธศาสนิกชน และทางวัดยังได้จัดสร้างสวนสาธารณะอันสวยงาม ภายในสวน ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับให้ประชาชน ทั่วไปได้สักการะ

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ