รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล
ทุ่งมะขามหย่อง ทุ่งมะขามหย่อง
คุ้มขุนแผน คุ้มขุนแผน
ลานเท ลานเท
เกาะเมือง เกาะเมือง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ