วิดีโอ
หน้ารายการ
ประวัติโครงการฯ
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ
รายการ นักสำรวจ
รายการ สวนสาระ
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ
ข่าวดึกNBT รายงาน เปิดใจ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
สารานุกรมไทยในหลวงคือแรงบันดาลใจ(
POSTTV
๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน
สารานุกรมไทย คลังความรู้ เพื่อประชาชนของในหลวง รัชกาลที่ ๙
สำนักข่าวไทย
รายการพิเศษ ธ สถิต ณ แดนสรวง
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักเขียนผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงร.9
สำนักข่าวไทย
ข่าวดึก NBT
เปิดใจ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สารานุกรมไทย ในหลวงคือแรงบันดาลใจ
POSTTV
ข่าวค่ำ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์ในหลวง ร.๙
ThaiPBS
วันใหม่
แข่งขันสารานุกรมปีแรก "โครงงานของพ่อ"
ThaiPBS
โครงการสารานุกรมไทย ตามพระราชประสงค์ ร.๙
NationTV
เกาะติดข่าว
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พระเมตตาของในหลวง
TNN24
พ่อสร้าง ... เราทำต่อ
เฟิร์ส เอกพงศ์ พาไปเรียนรู้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ครอบครัวข่าว 3
ข่าวช่องวัน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ช่อง one
บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ
พ.ศ. ๒๕๑๑
Pacific Inspiration Channel: PIC
จากภาพของพ่อ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สื่อสายรุ้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541 โทรสาร 0-2280-6580, 0-2280-6589