โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ -โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นำโดยหัวหน้าสำนักงานนางสาวชญานุตม์ ไตรรัตน์ผลาดลและคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยนำสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ "หนังสือของพ่อ" พร้อมของรางวัลและความสนุกสนานไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดจันทรสโมสร

#หนังสือของพ่อ #หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #คิดถึงบริจาคคิดถึงสารานุกรมไทยฯ #บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยฯเพิ่มคนดีคนเก่งให้สังคมไทย #สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทยฯ