โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๒๙ มีนาคม-๘ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม-๘ เมษายน ๒๕๖๑ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ (Bangkok International Book Fair 2018)

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบหนังสือแก่เด็กที่ห่างไกลได้รับความรู้ รับโอกาสได้รับความรู้ อันจะเป็นแสงสว่างกับชีวิต และเป็นกำลังของสังคมและประเทศชาติต่อไป ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับแต่สิ่งดีๆ ยิ่งๆขึ้นไป ร่วมสานต่องานที่พ่อทำ ร่วมกันแบ่งปันตามที่พ่อสร้าง มาร่วมแรงร่วมใจกัน #หนังสือของพ่อ #คิดถึงพ่อ...คิดถึงบริจาคสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคได้ หลังจบงานเชิญได้ที่โครงการฯ