โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D นำทีมโดยไลออนมงคล ธนปิยานนท์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 D ไลออนเสาวรส เสริมพรวิวัฒน์ และไลออนวิสุทธิ์ กิตติรวีโชตินำเงินจากการจัดงานไลออนส์สากลบริการ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐,๐๐ บาท มอบให้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และไลออนณัฐพิชญ์ กิตติรวีโชติ ร่วมสมทบทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไลออนสีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา ร่วมสมทบทุน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่องานตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่าน