โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งที่ ๑๐๘ ณ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ #หนังสือของพ่อ #คิดถึงบริจาคคิดถึงสารานุกรมไทยฯ #สารานุกรมไทยฯ