พระราชดำริ
พระราชดำริ
ความเป็นมา
พระราชดำรัส
(๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒)
พระราชดำรัส
(๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖)
ประวัติความเป็นมาของโครงการสารานุกรมไทยฯ

ประวัติความเป็นมาของโครงการสารานุกรมไทยฯ

๑. สำหรับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชปรารภกับพระยาศัลวิธานนิเทศ   ประธานคนแรก    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมีคณะกรรมการเข้าเฝ้าที่พระตำหนักสวนจิตรลดา   ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๒  คณะกรรมการจึงจัดทำสารารนุกรมไทยฯ เล่มตัวอย่างขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์  ที่จะให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยทำ ด้วยความมุ่งหมาย  ที่จะให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนไทย  ได้หาความรู้ขั้นพื้นฐาน  ในเรื่องราว  และวิชาการสาขาต่าง ๆ เป็น ๓ ระดับด้วยกัน คือ เด็กรุ่นเล็ก อ่านเข้าใจระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ่ง และเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้สนใจอีกระดับหนึ่ง  การเขียนบทความแต่ละเรื่อง จึงได้เขียนขึ้นให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนแต่ละรุ่น และพิมพ์ไว้โดยใช้อักษรขนาดต่าง ๆ กัน   แต่ละเรื่องเริ่มด้วยเรื่องสำหรับเด็กรุ่นเล็กก่อน  ถัดไปสำหรับเด็กรุ่นกลาง  แล้วจึงเป็นเรื่องสำหรับระดับรุ่นใหญ่

ส่วนเรื่องทุนในการจัดทำหนังสือนี้   คณะสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือจัดหาทุน   โดยทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้โครงการ ฯ นี้สำเร็จลุล่วงไปตามพระราชประสงค์

๒. เมื่อเริ่มดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้เชิญคณาจารย์และผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ๗ สาขาวิชาคือ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม   สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์   เกษตรศาสตร์   คณิตศาสตร์   และแพทยศาสตร์ มาเป็นกรรมการประสานงาน  เพื่อจัดทำสารานุกรมไทยฯ   โดยมีการร่วมมือจากวิทยากร  ในสาขาวิชานั้น   ตลอดจนกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อีกมากมาย  เช่น  ฝ่ายศิลป์   ฝ่ายภาษา   ฝ่ายการพิมพ์    จนกระทั่งสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ ๑ ได้จัดพิมพ์แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และครึ่งหนึ่งของจำนวนพิมพ์ ได้นำทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียน  และห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรต่อไป  ส่วนจำนวนที่เหลือ ก็ได้นำออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป

โครงการฯ นี้ได้ผลิตหนังสือสารานุกรมไทยฯ  ออกมาแล้วเป็นจำนวน  ๔๑ เล่ม   และขณะนี้(พ.ศ. ๒๕๖๐) กำลังจัดทำสารานุกรมไทย ฉบับผู้สูงวัย (ฉบับพิเศษ)    และเล่มต่อ ๆ ไปโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์
จะให้มีหนังสือรวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เป็นโครงการฯ ที่มิได้มุ่งหวังกำไรหรือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป


© ลิขสิทธิ์เป็นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้ามนำข้อความและรูปภาพไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต