สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / ระยะทาง / การวัดมุมในระนาบดิ่ง

การวัดมุมในระนาบดิ่ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง

ได้แก่ การวัดมุมเงย และมุมก้ม
เครื่องมือวัดมุมในระนาบดิ่ง
เครื่องมือวัดมุมในระนาบดิ่ง
เราอาจสร้างเครื่องมือวัดมุมเงย และมุมก้มได้อย่างง่ายๆ ดังนี้ ใช้แผ่นกระดาษแข็ง ตัดเป็นรูปครึ่งวงกลม แบ่งสเกลบนเส้นรอบวงของครึ่งวงกลมเป็นองศาจาก 0 องศาถึง 180 องศา ใช้หลอดกาแฟตัดให้ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเล็กน้อย ติดหลอดกาแฟนี้ กับกระดาษแข็ง ตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง หาไม้เล็กๆ ทำเป็นเสาตั้งในแนวดิ่ง และติดแผ่นครึ่งวงกลมกับเสานี้ โดยใช้เข็มหมุด หรือตะปูตัวเล็กๆ ตรึงแผ่นกระดาษแข็ง ตรงจุดศูนย์กลางวงกลมกับเสา เพื่อให้แผ่นครึ่งวงกลม สามารถหมุนได้ในแนวดิ่ว รอบเข็มหมุดนั้น เอาด้ายมาผูกที่หัวเข็มหมุด และนำตะปูตัวเล็กๆ มาผูกที่อีกปลายหนึ่ง ของเส้นด้าย เพื่อให้เส้นด้ายตึงอยู่ในแนวดิ่งเสมอ เมื่อจะวัดมุมเงย หรือมุมก้ม เราตั้งเครื่องมือให้เส้นด้ายอยู่ในแนวดิ่งผ่านมุม 90 องศา ของแผ่นครึ่งวงกลม ในทิศทางที่ต้องการ ต่อไปก็หมุนแผ่นครึ่งวงกลมแล้วเล็งตามหลอดกาแฟไปยังจุดที่ต้องการ อ่านตัวเลขของมุมตามสเกลด้านที่เส้นดิ่งผ่านได้ทันที
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป