สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า / พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก

พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก
พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก
  
พันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกกันในบริเวณอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ เช่น ตามวัด โรงเรียน และสวนสาธารณะนั้น ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ และการที่มีผู้นำเข้ามาปลูกมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้
ต้นศรีมหาโพธิ์
ต้นศรีมหาโพธิ์
๑. เป็นพืชที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เช่น ต้นศรีมหาโพธิ์ ลั่นทม นิโครธ และสาละ

๒. เป็นพืชที่เป็นอาหารที่ชาวต่างประเทศนิยมบริโภค และเมื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารในสมัยก่อน จึงได้นำมาปลูกด้วย เช่น ต้นท้อ มะไฟจีน กระถิ่น และกาแฟ
๓. เป็นพืชที่มีดอกสวยงามสะดุดตา เช่น กุหลาบพันธุ์ต่างๆ หน้าวัว ยี่โถ พู่จอมพล และชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น

๔. เป็นพืชที่มีใบมีสีสัน และลวดลายต่างๆ เช่น โกสน บอน และแสงจันทร์ เป็นต้น

๕. เป็นพืชที่เป็นพุ่มเรือนยอดมีทรวดทรงสวยงาม เช่น จามจุรี มะฮอกกานี สนฉัตร สนแผง และสนประดิพัทธ์

๖. เป็นพืชที่มีสิริมงคล และเชื่อว่ามีคุณทางคุ้มครองป้องกัน เช่น ว่านไชยมงคล ว่านเศรษฐี ว่านนางกวัก พระเจ้ารอบโลก และโบตั๋น เป็นต้น

๗. เป็นพืชที่มีลักษณะแปลก เช่น กระบองเพชร นกกระทุง

๘. เป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงปลูกกันเป็นอาชีพ ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ละหุ่ง และกล้วยไม้ พันธุ์ต่างประเทศ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป