สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า / กำเนิดพันธุ์ไม้ป่า

กำเนิดพันธุ์ไม้ป่า
กำเนิดพันธุ์ไม้ป่า

พันธุ์ไม้กำเนิดมาเป็นเวลานานกว่าสองพัน ล้านปีมาแล้ว และยังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง ลักษณะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันกะประมาณกันว่ามีพันธุ์ไม้ ต่างๆ ในโลกนี้อยู่ ๓๗๕,๐๐๐ ชนิด และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอก และผล อยู่ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ชนิด เมื่อ เทียบกับระยะเวลาที่มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเป็นครั้ง แรก คือ ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ปี มานี่เอง ดังนั้น มนุษย์คงจะคุ้นเคยกับพันธุ์ไม้ต่างๆ มาเป็นอย่างดี จึงสามารถนำมาใช้เป็นอาหารและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ได้เป็นอันมาก และยังใช้กันมาตราบจนเท่าทุกวันนี้

การที่มนุษย์สามารถทราบระยะเวลาที่พันธุ์ ไม้มีกำเนิดมาในโลกนี้ได้ว่ามีระยะเท่าใดนั้น ก็โดยอาศัยซากพันธุ์ไม้สมัยดึกดำบรรพ์ ที่พบอยู่ตามหินชั้นต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าศึกษาเรียบเรียงไว้เป็นยุคสมัยต่างๆ

เมื่อประเทศไทยได้มีการสำรวจแร่ถ่านหิน กันขึ้น ทำให้ได้พบซากพันธุ์ไม้ต่างๆ หลายชนิด ซึ่งปัจจุบันนี้ได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดแล้ว แต่ยังมี ร่องรอยของพันธุ์ไม้สมัยดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตกค้างอยู่อีกหลายอย่าง ที่เห็น ได้ชัดคือ ปรง หรือมะพร้าวสีดา ซึ่งพันธุ์ไม้กลุ่มนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันประมาณ ๖๕ ชนิด กับหญ้าถอด ปล้องซึ่งมีอยู่เพียง ๒๕ ชนิดเท่านั้น
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป