สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / โรคและแมลง

โรคและแมลง
โรคและแมลง

มันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงน้อยกว่าพืชไร่ชนิดอื่น แม้จะมีโรคและแมลงบางชนิดระบาดอยู่ แต่ไม่ทำความเสียหายอย่างรุนแรง ถึงกับทำให้ต้นมันสำปะหลังตาย หรือไม่ได้ผลผลิต
ใบมันสำปะหลังเป็นโรคใบจุด
ใบมันสำปะหลังเป็นโรคใบจุด
โรคของมันสำปะหลังที่พบทั่วไปในประเทศ ไทย ได้แก่

๑. โรคใบจุด


เกิดจากเชื้อรา เซอร์คอสปอรา (Cercospora sp.) โรคนี้พบอยู่ทั่วไปในต้นมันสำปะหลังที่ปลูก อาการที่เกิด เกิดขึ้นที่ใบ ใบจะเป็นแผลจุดกลมๆ สีน้ำตาลกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร แต่ไม่ทำลายความเสียหายมากนัก
การป้องกันกำจัด เนื่องจากโรคนี้ไม่ทำความเสียหายมากทางเศรษฐกิจ กสิกรผู้ปลูกจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาออร์โทไซด์ (Orthocide) ฉีด ในปัจจุบันพันธุ์ต้านทานโรคนี้ในประเทศไทยยังไม่มี

๒. โรคใบด่าง (Mosaic)

เป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัสที่ร้ายแรงระบาดอยู่ทั่วไปในทวีปแอฟริกา และในประเทศอินเดีย ไม่พบระบาดในประเทศไทย อาการของโรคใบจะด่างหงิกงอ สังเคราะห์แสงได้น้อยลง ผลผลิตจะต่ำ ระบาดได้ โดยการนำเอาท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรค ไปปลูก และระบาดได้โดยแมลงหวี่ขาว (White fly) เป็นพาหะ วิธีป้องกันกำจัดที่ได้ผล คือ เวลาปลูก ควรนำท่อนพันธุ์จากต้นไม่เป็นโรคไปปลูก เมื่อพบต้นที่ปรากฏอาการ ก็นำไปเผาไฟทิ้ง และใช้พันธุ์ที่ต้านทานปลูก
แมลงที่สำคัญ

ไรแดง (Red spider mite)

พบระบาดอยู่ทั่วไปในประเทศไทย แต่ไม่ทำความเสียหายมากนัก จะระบาดในระยะฤดูแล้ง และอากาศร้อน ไรแดงจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว แต่หลังจากฝนตก ฝนจะชะเอาไรแดงไป ไรแดงจะขยายพันธุ์ได้น้อย การระบาดจะหายไป ถ้าระบาดมากใช้ยาเคลเทน (Kelthane) ฉีดได้ผล 
ใบมันสำปะหลังที่ถูกไรแดงทำลาย
ใบมันสำปะหลังที่ถูกไรแดงทำลาย
แมลงศัตรูชนิดอื่นๆ ก็มี เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และปลวก แต่ทำความเสียหายให้มันสำปะหลังในบางท้องที่เท่านั้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป