สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๒ ไม้ผล / ลักษณะดีของไม้ผลบางชนิด

ลักษณะดีของไม้ผลบางชนิด
ลักษณะดีของไม้ผลบางชนิด  
  
ลักษณะที่ดีของพันธุ์ไม้ผลอาจแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ และประโยชน์ในการใช้ผลไม้นั้นๆ จึงขอยกตัวอย่างลักษณะสำคัญ ของไม้ผลบางชนิด เช่น
มะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน
มะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน
มะม่วง มะม่วงที่มีลักษณะดีทรงต้นควรเตี้ย เป็นพันธุ์เบา มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวได้ดี ตลอดจนต้านทานต่อโรคและแมลง ให้ผลสม่ำเสมอ ผลควรมีขนาดกลางไม่เล็กหรือโตจนเกินไป สีผิวควรสดใส เปลือกหนา พอประมาณ และทนต่อการขนส่ง มีคุณภาพในการเก็บรักษาดี เนื้อแน่นมีสีสดใส ไม่มีเสี้ยน กลิ่น หอม เมล็ดมีขนาดเล็ก
ทุเรียน ทุเรียนที่มีลักษณะดีนั้น ผลควรมีขนาดไม่เล็กเกินไป มีรูปทรง และลักษณะผลตรงตามพันธุ์ เปลือกผลบาง เนื้อหนา เมล็ดมีขนาดเล็กหรือเมล็ดตาย เนื้อผลละเอียดสีเหลืองจัด รสหวานอมมัน กลิ่นไม่ฉุนจัด ตัวอย่างทุเรียนบางพันธุ์ เช่น
ก้านยาว ก้าวยาวเป็นทุเรียนพันธุ์หนัก ลำต้นใหญ่ มีกิ่งก้านออกจากลำต้นไม่เป็นระเบียบ กิ่งมักพุ่งออกจากลำต้นเป็นมุมฉาก กิ่งใบไม่ดก ใบมีขนาดยาวใหญ่สีเขียวแก่ ปลายเรียว ผลมีรูป ร่างกลม ขนาดปานกลาง ก้นป้าน พูไม่เด่นชัด หนามเล็กค่อนข้างสั้นและถี่ ตั้งตรงสม่ำเสมอ ผิวผลมีสีเขียว ขั้วผลยาวผิดธรรมดา คือ ยาวกว่าขั้วทุเรียนทั่วๆ ไป เปลือกผลค่อนข้างหนา แต่ละพูมักมี ๒ เมล็ด เนื้อผลละเอียด หนาปานกลาง สีเหลืองอ่อน นิ่ม มีรสหวานมันกลมกล่อม กลิ่นไม่ฉุนจัด เมล็ดค่อนข้างใหญ่มีลักษณะกลม ไม่มีเมล็ดลีบหรือเมล็ดตาย ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
ทุเรียนพันธุ์ชะนี
ทุเรียนพันธุ์ชะนี
ชะนี ชะนีเป็นทุเรียนพันธุ์เบา ลำต้นตั้งตรง ต้นและกิ่งก้านไม่สู้ใหญ่โต มีใบดกเป็นพุ่ม มีระเบียบ ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบไม่สู้เขียว ผลมีขนาดโตปานกลาง ทรงยาว มีพูมองเห็นเด่นชัด ด้านขั้วผลและปลายผลสอบ ด้านปลายผลกลมเล็กน้อย และมีขนาดโตกว่าด้านขั้วผล หนามค่อนข้างโต ปลายไม่แหลม ฐานหนามใหญ่แบน ผิวผลสีเขียวอมน้ำตาล ขั้วผลสั้น และมีขนาดใหญ่ เปลือกผลค่อนข้างหนา แต่ละพูจะมี ๑-๓ เมล็ด เมล็ดมีขนาดเล็ก และอาจมีเมล็ดลีบหรือเมล็ดตาย เนื้อผลละเอียด หนาและนิ่ม สีเนื้อเหลืองจัด รสหวาน มัน กลิ่นไม่ฉุน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป