สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / การรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง

การรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
การรักษาความปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง

ธนาคารทุกแห่งจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยทั่วไปแล้วมีระบบป้องกันหลักๆ ดังนี้
  • ไม่ให้บุคคลอื่นทดลองเดารหัสเพื่อเข้ามาใช้ระบบแทนลูกค้าตัวจริง ถ้าผู้ใช้พิมพ์รหัสผิดเกิน ๒ - ๓ ครั้ง ระบบจะล็อก ไม่ให้เข้าระบบได้ แบบเดียวกับที่ตู้เอทีเอ็มจะอายัดบัตรเอทีเอ็ม ถ้าลูกค้าใส่รหัสผิดเกิน ๓ ครั้ง
  • ไม่ให้บุคคลอื่นบุกรุกเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของธนาคาร และทำลายหรือปรับแก้ข้อมูลในธนาคาร อาทิ มีระบบกำแพงไฟ (Firewall) ป้องกัน
  • ไม่ให้บุคคลอื่นดักขโมยข้อมูลที่กำลังสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  • มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้ลูกค้า เพื่อใช้ในการยืนยันความเป็นตัวบุคคลของตนเอง
อนึ่ง ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารต้องได้รับการตรวจสอบทั้งจากภายในธนาคาร องค์กรภายนอก และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ระบบดังกล่าวได้มาตรฐานความปลอดภัย ทั้งภายในชาติและระดับนานาชาติ

ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์นี้สามารถออกรหัสเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ เช่น ทุก ๑ - ๒ นาที สำหรับการเข้าใช้บริการเฉพาะเวลาและเฉพาะบุคคล
ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์นี้สามารถออกรหัสเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ เช่น ทุก ๑ - ๒ นาที สำหรับการเข้าใช้บริการเฉพาะเวลาและเฉพาะบุคคล

แม้ว่าแต่ละธนาคารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากเพียงใดก็ตาม ลูกค้าก็ต้องไม่ประมาท และรู้จักรักษาความปลอดภัยด้วย เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสวมรอยเข้ามาทำธุรกรรมแทนตนได้ ได้แก่
  • เก็บรักษารหัสส่วนบุคคลและรหัสผ่านเป็นความลับ ไม่ควรจดทิ้งไว้ในกระดาษ หรือบอกให้เพื่อนและบุคคลอื่นทราบ
  • เปลี่ยนรหัสส่วนบุคคลและรหัสผ่านเป็นระยะๆ เมื่อใช้บริการไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว ควรเปลี่ยนรหัสส่วนบุคคลและรหัสผ่าน รหัสที่ใช้ไม่ควรให้บุคคลอื่นเดาได้ง่าย เช่น ไม่ควรเป็นชื่อของผู้ใช้เอง ไม่ควรเป็นคำที่อยู่ในพจนานุกรม ไม่ควรเป็นเลขที่บ้าน เลขวันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่บุคคลอื่นรู้ ถ้าเป็นไปได้ ควรผสมตัวอักษรและตัวเลขลงในรหัสที่ใช้
  • อย่าเปิดหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค้างไว้ โดยตนเองไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ การลุกขึ้นจากคอมพิวเตอร์ โดยเปิดหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค้างไว้ มีอันตรายพอๆ กับการเปิดตู้นิรภัยทิ้งไว้ เพราะอาจมีบุคคลอื่นมานั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น แล้วสวมรอยเข้ามาทำธุรกรรมกับบัญชีของเราแทนเราได้ เพราะฉะนั้นเมื่อทำธุรกรรมที่ต้องการเสร็จแล้ว ควรออกจากระบบทันที
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป