สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / บริการโมบายแบงกิ้งในประเทศไทย

บริการโมบายแบงกิ้งในประเทศไทย
บริการโมบายแบงกิ้งในประเทศไทย

ในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแรกที่เริ่มเปิดให้มีบริการโมบายแบงกิ้ง ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมา ในช่วงปลายปี  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแห่งที่ ๒ ที่เปิดให้มีบริการนี้ ตามมาด้วยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๔๕ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในช่วงกลาง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

นอกจากการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคารแล้ว ปัจจุบันสามารถใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
นอกจากการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคารแล้ว ปัจจุบันสามารถใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

ความสามารถพื้นฐานของบริการโมบายแบงกิ้งใน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีดังนี้คือ
  • สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี
  • โอนเงินระหว่างบัญชี (บัญชีเจ้าของเดียวกัน)
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ
  • ชำระค่าบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • ส่งข้อความเตือนเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน


หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป