สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สุขภาพของเด็กจะแข็งแรงต้องเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และต้องสร้างสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหาร ไม่ตามใจปากจนเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่แรก เพราะเมื่อโตขึ้นก็จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เด็กไม่ควรลดความอ้วนด้วยการลดอาหาร เพราะเด็กยังต้องใช้สารอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต อาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ เพราะเด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโต ควรได้รับประทานแต่อาหารที่ดี และมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบขับถ่าย เป็นปกติ เราควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่ควรรับประทาน อาหารจุบจิบหรือบ่อยครั้งเกินไปในแต่ละวัน

ชีวิตของคนมิได้ขึ้นอยู่กับอาหารแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องพักผ่อนนอนหลับ ด้วยการเข้านอน และตื่นให้ตรงเวลา การนอนดึกไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ควรนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ที่นอนและผ้าห่มจะต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าก็ควรจะจัดที่นอนและพับผ้าห่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
การสร้างลักษณะนิสัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกระฉับกระเฉง ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความมีน้ำใจ มีเมตตา รู้จักเสียสละ สิ่งเหล่านี้ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตน นอกจากนั้น เมื่อเป็นเด็กควรจะฝึกช่วยตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และในที่สุดเราก็จะสามารถช่วยตัวเองได้ นอกจากนี้ ชีวิตของเรานั้นมิใช่จะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง เราจึงต้องรู้จักคบเพื่อนและรู้จักอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มองกันในแง่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แม้ว่าเราจะได้ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินอย่างดีแล้ว แต่ก็ใช่ว่าเราจะมีสุขภาพสมบูรณ์เสมอไป เรายังจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เราอาจขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เล่นฟุตบอล วิ่ง เดิน หรือแม้แต่เปิดเพลงเต้นแอโรบิก ทำให้สนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย

เมื่อโรงเรียนจัดให้ไปเดินทางไกล หรือเข้าค่ายพักแรม เราก็ควรจะได้เข้าร่วม ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ยังฝึกให้เรารู้จักพึ่งตนเอง รวมทั้งรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสนุกสนาน จิตใจก็จะร่าเริงเบิกบาน
การที่เราจะดูแลสุขภาพเมื่ออยู่ในบ้านนั้น เราต้องรู้จักสังเกตตนเอง เพื่อแก้ไขอาการเบื้องต้นได้ทันท่วงที เช่น ปวดท้อง ท้องผูก เป็นหวัด ปวดศีรษะ น้ำหนักลด ถ้ารู้สึกว่า มีอาการป่วยมาก ก็ควรจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ พึงระลึกอยู่เสมอว่า “กันไว้ ดีกว่าแก้ ”

สุขภาพจะสมบูรณ์ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึง “๕ อ” ในชีวิตประจำวัน คือ

    ๑. อากาศ อยู่ในที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์
    ๒. อาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
    ๓. อุจจาระ ท้องไม่ผูก ระบบขับถ่ายปกติ
    ๔. ออกกำลังกาย มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    ๕. อารมณ์ มีจิตใจดี ร่าเริง เบิกบาน สนุกสนาน

หัวข้อถัดไป