สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน / การดูแลสุขภาพตนเอง

การดูแลสุขภาพตนเอง
การออกกำลังกาย โดยการขี่จักรยาน
การออกกำลังกาย โดยการขี่จักรยาน

การอ่านหนังสือช่วยให้ผ่อนคลายและมีความรู้กว้างขวาง
การอ่านหนังสือช่วยให้ผ่อนคลายและมีความรู้กว้างขวาง
การดูแลสุขภาพตนเอง

การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เมื่อร่างกายแข็งแรงปกติดี มีหลักปฏิบัติง่ายๆ ให้ทำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน โดยย่อให้จำได้ง่ายว่า "๑๑ อ." ดังต่อไปนี้

๑. อาหารดี ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณค่าของสารอาหารครบถ้วน และมีปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน

๒. ออกกำลังกาย ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

๓. อารมณ์ดี ทำจิตใจให้สบาย สดชื่นและแจ่มใส

๔. อากาศดี จัดสภาพแวดล้อม และรักษาความสะอาดของบ้านเรือนให้มีอากาศปลอดโปร่ง

๕. อนามัยส่วนบุคคลดี ดูแลความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า ปากและฟัน มือและเล็บ ให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

๖. อบรม โดยการหาโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม และสนทนากับคนอื่นอยู่เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

๗. อุจจาระ ให้มีการถ่ายอุจจาระทุกวัน เพื่อป้องกันโรคท้องผูก และริดสีดวงทวาร

๘. อดทน รู้จักการอดทน อดกลั้นต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมในทุกสถานการณ์

๙. อภัย รู้จักการให้อภัยแก่ผู้อื่น

๑๐. อุบัติเหตุ ให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกลมหายใจ ไม่ว่าจะกิน นอน หรือนั่ง ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การเดินทางต้องไม่ประมาท

๑๑. เอดส์ ให้ระมัดระวังในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สำส่อนทางเพศ รู้จักการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป