สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๓ ตลาด / ตลาดบก

ตลาดบก
สินค้าหลากหลายประเภท ที่ราคาไม่แพง ผู้บริโภค สามารถเลือกหาซื้อได้ในตลาดนัดทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าหลากหลายประเภท ที่ราคาไม่แพง ผู้บริโภค สามารถเลือกหาซื้อได้ในตลาดนัดทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดนัด

ตลาดนัด คือ ตลาดบก หรือตลาดน้ำ ที่จัดให้มีขึ้นเฉพาะวันและสถานที่ที่กำหนด อาจเป็นเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ และจะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน ตลาดลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไป ทั้งในชนบท และตัวเมืองใหญ่ สำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นตลาดนัด ส่วนใหญ่จะใช้บริเวณลานวัด ข้างๆ สวนสาธารณะ หรือบนทางเท้าริมถนน ที่มีรถวิ่งผ่านไปมา เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา และคนในละแวกนั้น ได้มาจับจ่ายซื้อของกันสะดวก ส่วนขนาดของตลาดนัดแต่ละแห่ง ก็ขึ้นอยู่กับความเจริญของชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ

สินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำมาวางขายจะมีสารพัดอย่าง เช่นเดียวกับสินค้า ที่วางขายในตลาดสด อาจมีสินค้าบางอย่างที่ในตลาดสด ไม่มีวางขาย แต่จะมีผู้นำมาขาย เฉพาะในวันที่มีตลาดนัดเท่านั้น นอกจากนี้ ตลาดนัดบางแห่ง จะขายสินค้าเฉพาะอย่างเท่านั้น เช่น ตลาดนัดวัว ตลาดนัดควาย ก็จะขายเฉพาะวัวและควายเท่านั้น เวลาที่ขาย อาจมีเฉพาะช่วงเช้าครั้งหนึ่ง และช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจจะขายทั้งวันก็ได้

ตลาดนัดที่เป็นที่รู้จักของคนไทยมากที่สุดในระยะหนึ่ง คือ ตลาดนัดท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือเก่าหายาก สัตว์เลี้ยง และต้นไม้นานาพันธุ์ จะติดตลาดทุกวันอาทิตย์ ตลาดนัดท้องสนามหลวงนี้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปัจจุบัน ตลาดนัดท้องสนามหลวง ได้ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจักร บางเขนแล้ว ตลาดนัดบริเวณชานเมืองอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงคือ ตลาดนัดวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ซึ่งแต่ก่อนจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ แต่ปัจจุบันมีการขายสินค้าทุกวัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป