สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก
เครื่องปั้น บางคนเรียกว่า เครื่องปั้นดินเผา เป็นของใช้ ทำจากดิน คนไทยผลิตและใช้กันมานานหลายพันปี ปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่ทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นเสมอ เช่น จาน ชาม ถ้วย กาน้ำ โอ่ง อ่าง กระถางต้นไม้ และอื่นๆ
เครื่องปั้นดินเผามีสองชนิด คือ เครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ และเครื่องเคลือบดินเผา การผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบนั้น เมื่อนำดินที่เตรียมไว้มาปั้นให้เป็นรูปร่างดังต้องการแล้ว ก็นำไปเผาในเตาด้วยความร้อนสูง เมื่อเผาสุกได้ที่ จะได้เครื่องปั้นดินเผาสีแดง เนื้อแข็งแกร่ง แต่มีรูพรุน ซึมน้ำได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นคนโทน้ำ หรือกระถางต้นไม้ ซึ่งต้องการให้น้ำระเหยได้บ้าง เพื่อให้น้ำหรือดินที่อยู่ภายใน เย็นตลอดเวลา ส่วนเครื่องเคลือบดินเผา เมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องนำไปอาบหรือชุบน้ำเคลือบก่อน แล้วจึงเผา เครื่องเคลือบที่ได้จะมีผิวใสเหมือนแก้ว งดงาม และไม่ซึมน้ำ
เครื่องเคลือบดินเผาของไทยสมัยโบราณที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมาก มีชื่อเรียกว่า "เครื่องสังคโลก" ผลิตขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประมาณเจ็ดร้อยปีมาแล้ว นอกจากใช้กันภายในประเทศแล้ว ยังเป็นสินค้าออกส่งไปขายยังประเทศใกล้เคียง
หัวข้อถัดไป

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์
จะให้มีหนังสือรวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เป็นโครงการฯ ที่มิได้มุ่งหวังกำไรหรือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป


© ลิขสิทธิ์เป็นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้ามนำข้อความและรูปภาพไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต