สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๗ อัญมณี / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก
เมื่อพูดถึงอัญมณีหรือรัตนชาติ เด็กๆ ก็คงจะนึกถึงเครื่องประดับเพชรพลอย ที่พบเห็นทั่วไป ทั้งในครอบครัวคือ พ่อ แม่ และจากบุคคลอื่น เป็นแหวนบ้าง สร้อยบ้าง ขนาด และมูลค่าต่างๆ กัน เครื่องประดับเพชรพลอย ที่ประดับติดตัวประจำวัน ส่วนใหญ่จะมีมูลค่าไม่มากนัก อาจเป็นแหวนเพชรเม็ดเล็กๆ หรือแหวนพลอยทับทิม (สีแดง) พลอยไพลิน (สีน้ำเงิน) ส่วนเครื่องประดับอัญมณีที่มีขนาดใหญ่ รูปแบบหรูหรา มักจะพบเห็นตามงานพิธี งานบันเทิง งานเทศกา ลต่างๆ มากมายที่ผู้คนใช้ประดับ
เพชร เป็นอัญมณีที่มีราคา มีความสวยงาม และคงทนถาวร จัดว่าเป็นอัญมณีที่มีค่าสูง ส่วนพลอยเป็นอัญมณีที่มีสีต่างๆ กัน มากมายหลายชนิด ที่รู้จักกันดี คือ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม (สีเหลือง) มรกต (สีเขียว) โอปอ และหยก มีค่าและราคาสูงต่ำหลายระดับ
เพชร พลอย เป็นสารอนินทรีย์ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ที่เกิดตามธรรมชาติ เราเรียกว่า แร่รัตนชาติ ก่อนนำเพชรดิบ หรือพลอยดิบ มาทำเป็นเครื่องประดับ ต้องมีการเจียระไนเป็นเหลี่ยมต่างๆ เป็นรูปมนกลม หรือรูปไข่ ฯลฯ แล้วจึงนำไปทำเครื่องประดับตามรูปแบบ ยังมีอัญณีมีค่าที่รู้จักกันดีอีกชนิดหนึ่งคือ ไข่มุก ไข่มุกเป็นอัญมณี ที่ได้จากสารอินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิต เกิดตามธรรมชาติ เรานำไข่มุกมาทำเครื่องประดับได้เลย โดยเจาะรู แล้วเอาด้ายพิเศษ ที่มีคุณสมบัติเหนียว ร้อยเป็นสร้อย ประดับกับโลหะ เป็นเข็มกลัด หรือทำหัวแหวน
หัวข้อถัดไป