สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม / การแปรรูปโลหะ

การแปรรูปโลหะ
การแปรรูปโลหะ

คือ การนำเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อ (cast iron) ที่ได้จากการถลุงเหล็กมาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ การแปรรูปโลหะมีหลายวิธี และหลายกระบวนการ เริ่มจากเหล็กที่ได้จากการถลุง (เหล็กกล้า) จะหล่อให้เป็นเหล็กแท่งใหญ่ (ingotmold) เสียก่อน แล้วนำเหล็กแท่งนี้ไปรีดเป็นเหล็กแผ่นท่อ เหล็กรูปพรรณต่างๆ เหล็กเส้น เหล็กเหล่านี้จะนำไปแปรรูปเป็นของใช้ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆ เช่น การปั๊มเหล็กแผ่นให้เป็นตัวถังรถยนต์นำเอาเหล็กแผ่นทำกระป๋องใส่อาหาร นำเหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณเชื่อมเป็นเรือนใหญ่ๆ
การแปรรูปโลหะด้วยการตี
การแปรรูปโลหะด้วยการตี
การแปรรูปโลหะประกอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรีด (rolling) การตี (forging) การหล่อหลอม (casting) การปั๊มโลหะ (presswork) การเชื่อม (welding) การใช้เครื่องมือกล (maching tools) เพื่อกลึงเจาะไสการเปลี่ยนคุณสมบัติของเหล็ก (heat treatment) ฯล
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541, 0-2280-6580 โทรสาร 0-2280-6589