ที่อยู่

โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันทำการ/จำหน่ายหนังสือ : จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สถานที่ :
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทร :
๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒, ๐-๒๒๘๐-๖๕๐๗, ๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕, ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘, ๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑

แฟกซ์ :
๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐, ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙

คุณจันทิมา : ๐๘๓-๒๙๕๑๓๘๔
คุณปรียาภา : ๐๙๘-๒๘๙๔๕๕๗
คุณวีระชัย : ๐๙๗-๒๕๗๗๙๓๓

Email: webmaster@saranukromthai.or.th

Facebook : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์

แผนที่


ดู
สารานุกรมไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า