ที่อยู่

โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันทำการ/จำหน่ายหนังสือ : จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สถานที่ :
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทร :
๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒, ๐-๒๒๘๐-๖๕๐๗, ๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕, ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘, ๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑

แฟกซ์ :
๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐, ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙

คุณจันทิมา : ๐๘๓-๒๙๕๑๓๘๔
คุณอัฑฒ์ฐณัส : ๐๘๕-๐๐๑๖๔๙๕
คุณวีระชัย : ๐๙๗-๒๕๗๗๙๓๓

Email: webmaster@saranukromthai.or.th

Line ID: saranukromthai

Facebook: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ฯ

Info

THAI JUNIOR ENCYCLOPEDIA PROJECT By Royal Command of H.M. the King

Open : Monday - Friday (except official holidays)

Time : 8.30 - 16.30

Place :
Sanam seupa, Sriayuttaya Rd., Dusit, Bangkok. 10300

Tel :
0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541

Fax :
0-2280-6580, 0-2280-6589

Email: webmaster@saranukromthai.or.th

Line ID: saranukromthai

Facebook: http://www.facebook.com/saranukrom

แผนที่


ดู
สารานุกรมไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า