www.thaijogging.org

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - สวนวชิรเบญจทัศ - สวนจตุจักร
ค่าสมัคร
ประเภทการแข่งขันค่าสมัคร
๔.๙ กิโลเมตร๕๐๐ บาท
๙.๙ กิโลเมตร๕๐๐ บาท
VIP ๒.๑๙ กิโลเมตร๑,๐๐๐ บาท
VIP ๔.๙ กิโลเมตร๑,๐๐๐ บาท
VIP ๙.๙ กิโลเมตร๑,๐๐๐ บาท

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ มาจนถึงปัจจุบัน มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่เป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงได้กำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชา และเนื้อหาสาระ เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยให้ผู้อ่านเพิ่มพูนปัญญา พึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในอนาคต

ในโอกาสครบ ๕๐ ปี โครงการฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโครงการฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประชาสัมพันธ์ให้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อย่างแพร่หลายและทั่วถึง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอ่าน และให้โอกาสนักเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ในถิ่นทุรกันดาร ได้อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ตามพระราชประสงค์ โครงการสารานุกรมไทยฯ จึงจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการ “วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ”ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ อย่างแพร่หลายและทั่วถึง

๓. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมเข้าสมทบทุนการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แจกจ่ายให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง

วันที่วิ่ง

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - สวนวชิรเบญจทัศ - สวนจตุจักร

ระยะวิ่ง

ประเภทการแข่งขันค่าสมัคร
๔.๙ กิโลเมตร๕๐๐ บาท
๙.๙ กิโลเมตร๕๐๐ บาท
VIP ๒.๑๙ กิโลเมตร๑,๐๐๐ บาท
VIP ๔.๙ กิโลเมตร๑,๐๐๐ บาท
VIP ๙.๙ กิโลเมตร๑,๐๐๐ บาท

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

๑. เสื้อวิ่ง ท่านละ ๑ ตัว / (ยกเว้น VIP ได้เฉพาะเสื้อโปโล)

๒. เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าสู่เส้นชัย

๓. หนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊กฉบับพิเศษ เขียนโดยนักวิ่งและนักเขียนระดับแนวหน้าของประเทศ

๔. ถุงผ้าท่านละ ๑ ใบ (เฉพาะ VIP)

รับของที่ระลึกและ BIB

๑. (กรุณาใช้รถโดยสารสาธารณะ และเดินทางเข้าประตูร้านค้าโครงการฯ ตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรฯ) วันศุกร์ที่ ๒๗ และวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๒. วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แผนที่


ดู สารานุกรมไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รางวัล

๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทบุคคล ทั่วไป (Overall) ชาย ระยะทาง ๙.๙ กิโลเมตร

๒. ถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทบุคคล ทั่วไป (Overall) หญิง ระยะทาง ๙.๙ กิโลเมตร

๓. ถ้วยรางวัลพระราชทานประเภททีมที่นักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด

๔. โล่รางวัลเกียรติยศประเภททีมที่สมาชิกเข้าร่วมแข่งขันอันดับที่ ๒-๔

๕. โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับสถานศึกษาที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด (ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่ซ้ำกับรางวัลถ้วยพระราชทานประเภททีมที่นักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด)

๖. โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด ระยะทาง ๒.๑๙ กิโลเมตร ชาย ๑ รางวัล / หญิง ๑ รางวัล

๗. โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด ระยะทาง ๔.๙ กิโลเมตร ชาย ๑ รางวัล / หญิง ๑ รางวัล

๘. โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด ระยะทาง ๙.๙ กิโลเมตร ชาย ๑ รางวัล / หญิง ๑ รางวัล

เส้นทางวิ่ง

การสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง

สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลโครงการ “วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ” ได้ที่
ชื่อบัญชี “โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ - วิ่งเพื่อหนังสือของพ่อ ๕๐ ปี”
เลขที่บัญชี ๔๑๓-๐๓๓๒๙๙-๙ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
* ผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเอกสารแนบ
รายได้จากการจัดกิจกรรมเข้าสมทบทุนการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

การบริจาค

บริจาคสมทบกองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชื่อบัญชี “กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” *ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
เลขที่บัญชี ๔๐๑-๗๕๐๙๔๓-๙ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๐๑๖๐-๕ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า
(บัญชีนี้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคเท่านั้น ไม่ได้เป็นบัญชีเพื่อชำระเงินค่าสมัครวิ่ง)

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. เป็นต้นไป

สมัครออนไลน์

www.thaijogging.org

สม้ครด้วยตนเอง

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕ , ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘ , ๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑ ต่อ ๑๐๑ ๑๐๕ และ ๑๑๗