พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบันมีอะไรบ้าง
พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทางพุทธศาสนา
พระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงมีพระคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
พระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความไพบูลย์ และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีมหามงคลเนื่องจากวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๓ รอบพระนักษัตร
พระราชพิธีรัชดาภิเษก
พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา
พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก[ จอหลัก | ดูรูป | เล่าให้ฟัง | วีดิโอ | ลับสมอง | ค้นข้อมูล ]
Copyright © 1997 Thai Junior Encyclopedia Project Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.