สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
 ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ
 จำนวนในระบบฐานอื่น