สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการนำรูปแบบต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นลวดลาย