สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ปริมาตรของรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (Polyhedron)
ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน