สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
สมดุลของของเหลวในพืช
สมดุลของเหลวในร่างกายสัตว์
อวัยวะขับถ่ายของสัตว์
กลไกของการขจัดของเสียที่เป็นของเหลว
ขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย
ดูเพิ่มเติม
 การหายใจ
 โภชนาการ